Aile İkamet İzni Nedir?

Aile ikamet izni, aile statüsünde olan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de kalmasını sağlayan bir ikamet izni çeşididir. Farklı ülkelerde bulunan aile bireylerinin bir arada yaşayabilmelerini sağlaması nedeniyle oldukça önem arz eder. Aile ikamet izni, destekleyici olarak adlandırılan kişi vasıtasıyla verilmektedir.

Aile İkamet İzni Kimlere Verilir? (Aile ikamet izni başvurusu yapabilecek kişiler ve şartları)

Aile ikamet izni başvurusunda bulunabilecek kişiler, Türk vatandaşları, Türk vatandaşlığını kaybetmiş kişiler, Türkiye’de ikamet iznine sahip yabancılar, mülteciler ve vatandaşı olduğu ya da geldiği ülkeye geri gönderilemeyen mültecilerdir. Bu kişilerin yabancı eşi, ergin olmayan yabancı çocuğu veya bağımlı yabancı çocuğu için aile ikamet izni talebinde bulunabilir.

Aile İkamet İzni Verilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Aile ikamet izni verilmesi için hem destekleyici hem de desteklenen kişilerin bazı şartları taşıması gerekir. Destekleyicinin en az 1 yıl Türkiye’de ikamet etmesi, adres kayıt sistemine kayıtlı olması, aylık gelire sahip olması, geçerli yabancı sağlık sigortası bulunması ve aile düzenine karşı suç işlememiş olması gerekir. Desteklenen kişinin ise destekleyici ile akrabalık bağının bulunması, ortak velayeti olan anne veya babanın muvafakati olması ve aile içi şiddete maruz kalmaması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 35.madde incelenebilir.

Aile İkamet İzni Süresi Ne Kadardır? (Aile ikamet izni verilme süresi ve uzatma koşulları)

Aile oturma izni süresi, her defasında 3 yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir. Ancak verilecek ikamet süresi destekleyicinin ikamet izni süresini geçemez. Ayrıca boşanma, ölüm veya erginlik gibi durumlarda aile oturma izni kısa dönem ikamet iznine çevrilebilir.

Aile İkamet İzninden kısa dönem ikamet iznine geçme (ölüm, boşanma, erginlik gibi sebeplerle)

Aile İkamet İzni Ücreti Ne Kadardır? (Aile ikamet izni harcı ve ikamet izni kartı)

 • İkamet İzni Harcı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir aşağıdaki tablodan kendi ülkenizi bularak ödemeniz gereken ikamet harcı miktarını tespit edebilirsiniz.Eğer ülkeniz tabloda yer almıyorsa ödemeniz gereken ikamet harcı
  • 1 aya kadar her gün için 85,60 TL’dir. (Bu tutar ilk ay için izin başına 160,70 TL’den az, 825,70 TL’den çok olamaz.)
  • 1 aydan sonraki her ay için 548,60 TL’dir.

  Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan ülkeleri vatandaşları ikamet izni harcından muaftır.

  İkamet izni harcı dışında kart bedelini de ödemeniz gerekmektedir.

  • Kart Bedeli 356,00 TL (2023)

  Aile İkamet İzni Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

   Başvurucudan;

  1. İkamet İzni Başvuru Formu
  2. Pasaport
  3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf
  4. İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
  5. Evlilik cüzdanı

   Destekleyiciden;

  1. Türk vatandaşı ise;  Kimlik Kartı
  2. Yabancı ise;  Pasaport  İkamet/çalışma izni belgesi,
  3. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair belge
  4. Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası
  5. Adli sicil kaydı
  6. Kalınacak Yeri Gösterir Belge
  7. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde

  Aile İkamet İzni Başvurusunda Avukatın Önemi Nedir? (Aile ikamet izni sürecinde avukat desteğinin faydaları)

  Aile ikamet izni başvurusunun avukat aracılığıyla yapılmasının önemi, bu sürecin hukuki bir zeminde yürütülmesi gerektiğindendir. Aile ikamet izni başvurusunda dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Örneğin, destekleyicinin ve bağımlıların sağlık sigortası, gelir durumu, adli sicil kaydı, velayet durumu gibi konularda belgeler sunması gerekir. Ayrıca, aile ikamet izni süresi, uzatılması, iptali ve kısa dönem ikamet iznine çevrilmesi gibi durumlarda da farklı şartlar söz konusudur .

  Bu nedenle, aile ikamet izni başvurusunda hatalı veya eksik işlem yapmamak için avukat yardımı almak önemlidir. Avukat, başvuru sahibinin haklarını koruyacak ve süreci hızlandıracaktır. Ayrıca, aile içi şiddet gibi mağduriyet durumlarında da avukat desteği gerekebilir. Bu şekilde, aile ikamet izni başvurusu daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir