AİLE İKAMET İZNİNDEN KISA DÖNEM İKAMET İZNİNE GEÇECEK OLANLAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

Aile ikamet izni, Türkiye’de aile birliği içinde yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilere verilen bir ikamet izni türüdür. Aile ikamet izni alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan biri de destekleyici olarak adlandırılan kişinin Türk vatandaşı, mavi kartlı, ikamet izinli, mülteci veya ikincil koruma statüsünde olmasıdır. Ayrıca aile bireylerinin birlikte yaşadıklarını ve yeterli maddi imkana sahip olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Ancak bazı durumlarda aile ikamet izni sahipleri, bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine çevirmek isteyebilirler. Kısa dönem ikamet izni, Türkiye’de belirli bir amaçla kalmak isteyen yabancılara verilen en fazla iki yıl süreli bir ikamet iznidir. Kısa dönem ikamet izni almak için de belirli şartlar ve belgeler gerekmektedir.

Peki, aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş yapmak mümkün müdür? Bu sorunun cevabı her durum için geçerli olmayan bir cevaptır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda sadece belli hallerde aile ikamet izninin kısa dönem ikamet iznine dönüştürülebileceği belirtilmiştir. Bu haller şunlardır:

 • Aile bireylerinden birinin ölümü veya boşanma halinde,
 • Aile bireylerinden birinin Türk vatandaşlığından çıkması halinde,
 • Aile bireylerinden birinin Türkiye’deki ikamet izninin iptal edilmesi halinde,
 • Aile bireylerinden birinin Türkiye’den ayrılması halinde,
 • Aile bireylerinden birinin mülteci veya ikincil koruma statüsünün sona ermesi halinde,
 • Aile bireylerinden birinin aile ikamet izni şartlarını taşımadığı anlaşılması halinde,

aile ikamet izni sahibi olan yabancı, kendi durumuna uygun olan kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

Bu durumlarda aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş yapmak isteyen yabancının, ortak belgelerin yanı sıra kendi kalış nedenine göre istenen belgeleri de sunması gerekmektedir.

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenlerin başvuru için hazırlaması gereken evraklar

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair belge
 5. İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belge
 6. Geçerli sağlık sigortası
 7. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde
 8. Kalınacak Yeri Gösterir Belge

Geçiş nedenine göre gerekli evraklar:

 1. Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi
 2. Boşanma nedeniyle olması halinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı veya 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)
 3. Destekleyicinin ölümü halinde, destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

Geçiş başvurularında Avukatın faydaları şunlardır:

 • Başvuru için gerekli belgelerin tam ve doğru olarak hazırlanmasını sağlar.
 • Başvuru için gerekli harç ve kart bedellerinin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlar.
 • Başvuru için gerekli sağlık sigortasının uygun ve geçerli olmasını sağlar.
 • Başvuru için gerekli kira sözleşmesi, otel rezervasyonu, davet mektubu gibi belgelerin temin edilmesini sağlar.
 • Başvuru için gerekli vize veya ikamet izninin süresinin uzatılmasını veya yenilenmesini sağlar.
 • Başvuru sürecinde olası sorunları veya aksaklıkları çözer.
 • Başvuru sonucunda olası itiraz veya dava haklarını kullanır.

Sonuç olarak, aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş yapmak isteyen yabancılar, bu süreci kolaylaştırmak ve güvence altına almak için bir avukattan destek almalıdırlar. Avukat, yabancının Türkiye’de yasal olarak kalmasını ve haklarını korumasını sağlayacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir