Avukatlık Hukuku

Yetki Belgesi ile Stajyer Avukat yetkilendirilebilir mi?

Yetki belgesi yalnızca Baro siciline kayıtlı avukatlar tarafından kullanılabilir. Stajyer Avukatların yetki belgesi kullanması mümkün değildir. Kanunda bu hak yalnızca avukatlara tanınmıştır. Avukatlık Kanunu 26. Madde Stajyer Avukatların yapabileceği işlere yer vermiştir. Stajyerlerin yapabileceği işler (1) Madde 26 — Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, …

Yetki Belgesi ile Stajyer Avukat yetkilendirilebilir mi? Devamı »

Avukat Yetki Belgesi Nedir?

Yetki belgesi, Avukatlık Kanunun 56. maddesinde avukatlara yetki belgesi düzenleme imkanı verilmiştir. “Avukatlık Kanunu Madde 56: ….Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.” Avukat tarafından düzenlenen yetki belgesi vekaletname yerine geçmektedir. …

Avukat Yetki Belgesi Nedir? Devamı »

Stajyer Avukat Muvafakatname Nedir?

Stajyer avukatların yanında staj yaptığı avukatın bazı işlerini yapabilmek için ilgili avukat tarafından yetkilendirildikleri belgedir. Muvafakatnameyi kimler kullanabilir? Avukatlık Kanunu 26. Madde hükmünde yer alan “…onun gözetimi ve sorumluluğu altında…” ifadesinden anlaşılacağı üzere muvafakatname stajyer avukatın yanında staj yaptığı avukat tarafından düzenlenebilir. Stajyer avukatın bir avukatın yanında staja başlayabilmesi için ilk 6 aylık staj dönemini …

Stajyer Avukat Muvafakatname Nedir? Devamı »