Ceza Hukuku

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK 81)

Suç Tipi Hakkında Genel Bilgi Kasten öldürme suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 81. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre ‘’(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.’’ Şeklinde bu suçu işleyen kişinin müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağı ifade edilmiştir. Suçun nitelikli şekline ilişkin düzenleme ise aynı kanunun 82. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;            ‘’(1) …

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK 81) Devamı »

HAKSIZ FİİLLERDE KUSUR

Haksız fiil sorumluluğunun doğabilmesi için gerekli unsurlar 5 tane olup (zarar, fiil, kusur, hukuka aykırılık, illiyet bağı) bunlardan bir tanesi de kusurdur. Doktrinde de kusurun bu unsurlardan biri olduğu fikri hakîmdir.[1] Türk hukukuna bakıldığında, haksız fiil sorumluluğunun bir unsuru olarak düzenlenen ve TBK’ de tanımlanmamış olan kusurun tanımını yapma ödevi doktrin ve uygulamaya bırakılmıştır. Yargıtay ise …

HAKSIZ FİİLLERDE KUSUR Devamı »