Genel

KVKK, Mevzuat

KVKK Yönetmelik Madde 31

Kanun Maddesi: Yönetmelik MADDE 31- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurum tarafından yürürlüğe konulur. Kanun Gerekçesi: Maddeyle, Kanunun uygulanmasına ilişkin

KVKK, Mevzuat

KVKK Kabahatler Madde 18

Kanun Maddesi: Kabahatler MADDE 18- (1) Bu Kanunun; a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından

Scroll to Top