İcra Hukuku

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ SÜRECİ NASIL İŞLER 2023?

Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliye edilebilmesi için öncelikle kiraya verenin sulh hukuk mahkemesinde kiralayana karşı tahliye davası açması gerekmektedir. Kiraya veren bu tahliye davasını kazanırsa mahkemenin vereceği ilamı icraya koyarak, kiralayanı taşınmazdan tahliye edebilecektir. Kiraya verenin kiracıyı taşınmazdan tahliye edebilmesi için 2 şarttan birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar: Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesidir. Kira …

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ SÜRECİ NASIL İŞLER 2023? Devamı »

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU NEDİR 2023?

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu, borçlunun bir alacak karşısında alacaklı tarafa çek, bono veya poliçe vermesi şeklinde ortaya çıkan daha sonrasında borçlunun bu parayı alacaklıya ödemeyerek alacaklının da bu senedi icraya koymasıyla ortaya çıkan takip türüdür. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunca alacağın bir kambiyo senedine dayanması zorunludur. İcra müdürlüğü tarafından bu senede göre işlem yapılmaktadır. …

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU NEDİR 2023? Devamı »

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL AÇILIR 2023?

İcra takibi, kişilerin arasındaki alacak-verecek meselesini devletin cebri icra yetkisini kullanarak tahsil ettiği hukuki bir yoldur. İcra takip işlemi ilamlı icra ve ilamsız icra olarak ikiye ayrılır. İlamlı icra, alacağın bir mahkeme kararına dayanarak yapılan takibe denilmektedir. Burada önemli olan husus alacak için bir mahkeme kararının olması gerekmektedir. İlamsız icra ise ilamlı icradan farklı olarak …

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL AÇILIR 2023? Devamı »