İcra ve İflas Kanunu MADDE 220 – REDDEDİLEN MİRASLARDA ALACAKLILARI DAVET

İİK 220 KANUN MADDESİ


Madde 220 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldikte miras hükümleri mucibince evvelce alacaklılar davet edilmiş ise yukarıdaki maddeye göre kayıt müddeti on güne indirilir. Evvelce alacaklarını kayıt ettirenler için yeniden müracaata lüzum yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top