İcra ve İflas Kanunu MADDE 222 – TOPLANTI VEYA KARAR NİSABININ OLUŞMAMASI

İİK 222 KANUN MADDESİ


Madde 222- (Değişik: 17/7/2003-3939/53 md.)

Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum tespit olunur. Bu hâlde daire, ikinci alacaklılar toplanmasına kadar masayı idare eder ve tasfiyeye başlar.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top