İcra ve İflas Kanunu MADDE 244 – ARTIRMA SURETİYLE SATIŞIN ŞARTLARI

İİK 244 KANUN MADDESİ


Madde 244 – (Değişik: 18/2/1965-538/98 md.)

111/b, 117, 118, 124, 125, 130, 131, (…)(2) 134 ve 135 inci maddeler burada da uygulanır. İcra dairesine ait vazifeler iflas idaresi tarafından görülür.(2)

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top