İcra ve İflas Kanunu MADDE 245 – MÜNAZAALI HAKLARIN TALEP EDEN ALACAKLILARA TEMLİKİ

İİK 245 KANUN MADDESİ


Madde 245 – Alacaklıların masa tarafından neticelendirilmesine lüzum görmedikleri bir iddianın takibi hakkı istiyen alacaklıya devrolunur. Hasıl olan neticeden masraflar çıkarıldıktan sonra devralanın alacağı verilir ve artanı masaya yatırılır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top