İcra ve İflas Kanunu MADDE 269/d – KIYASEN UYGULANACAK MADDELER

İİK 269/d KANUN MADDESİ


Madde 269/d – (Ek: 18/2/1965-538/110 md.)

62, 63, 65, 66, 68, 70 ve 72 nci maddeler hükümleri kıyas yolu ile burada da uygulanır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top