İcra ve İflas Kanunu MADDE 284 – HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET

İİK 284 KANUN MADDESİ


Madde 284 – (Değişik: 18/2/1965-538/119 md.)

İptal davası hakkı, batıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren beş sene geçmekle düşer.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top