İcra ve İflas Kanunu MADDE 308/d – KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER

İİK 308/d KANUN MADDESİ


Madde 308/d- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)

Borçlu tarafından alacaklılardan birine konkordato projesinde öngörülenden fazla olarak yapılan vaatler hükümsüzdür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top