İcra ve İflas Kanunu MADDE 330 – İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HALLERİ

İİK 330 KANUN MADDESİ


Madde 330 – Salgın hastalık,umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top