İcra ve İflas Kanunu MADDE 336 – MÜFLİSİN MALLARINI VERMEYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

İİK 336 KANUN MADDESİ


Madde 336 – (Değişik: 31/5/2005-5358/6 md.)

Müflisin mallarını ellerinde bulunduran veya müflise borçlu olan üçüncü şahıslar, iflasın açıldığına dair ilana muttali oldukları tarihten itibaren bir ay içinde makbul bir mazeret olmaksızın o malları iflas idaresi emrine vermezler veya borçlarını bildirmezlerse, doksan güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top