İcra ve İflas Kanunu MADDE 341 – ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI

İİK 341 KANUN MADDESİ


Madde 341 – (Değişik: 31/5/2005-5358/12 md.) (Mülga:24/11/2021-7343/32 md.)

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top