İcra ve İflas Kanunu MADDE 346 – GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI

İİK 346 KANUN MADDESİ


Madde 346 – (Değişik: 31/5/2005-5358/18 md.)

Bu Kanun hükümlerine göre disiplin veya tazyik hapsine icra mahkemesi karar verir.

İcra mahkemesinin görevine giren bu işler, diğer mahkemelerde görülen ceza davaları ile birleştirilemez.

Bu Bapta yer alan suçlarla ilgili davalara, icra mahkemesinde bakılır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top