İcra ve İflas Kanunu MADDE 348 – YETKİ

İİK 348 KANUN MADDESİ


Madde 348 – (Değişik: 31/5/2005-5358/20 md.)

Bu Bapta yer alan fiillerden dolayı yetkili icra mahkemesi, icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemedir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top