İcra ve İflas Kanunu MADDE Geçici 16 – (EK:20/2/2019-7165/3 MD.)

İİK geçici KANUN MADDESİ


Geçici Madde 16 – (Ek:20/2/2019-7165/3 md.)

2/12/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen nihai kararlar bakımından 364 üncü maddenin birinci fıkrasında düzenlenen temyiz yoluna başvurma sınırı, kırk bin Türk lirası olarak uygulanır

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top