İcra ve İflas Kanunu MADDE Geçici 4 – (EK: 17/7/2003-4949/105 MD.)

İİK geçici KANUN MADDESİ


Geçici Madde 4- (Ek: 17/7/2003-4949/105 md.)

Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top