İş Kanunu Madde 84 – İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı

Kanun Maddesi

Madde 84 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)


Kanun Gerekçesi

1468 sayılı Kanunun hükümleri aynen korunmuştur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top