İş Kanunu Madde 88 – Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik

Kanun Maddesi

Madde 88 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)


Kanun Gerekçesi

1470 sayılı Kanunun hükümleri aynen korunmuştur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top