İş Kanunu Madde Geçici 2 – –

Kanun Maddesi

(Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)


Kanun Gerekçesi

Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin yürürlükte kalması sağlanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top