KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU NEDİR 2023?

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu, borçlunun bir alacak karşısında alacaklı tarafa çek, bono veya poliçe vermesi şeklinde ortaya çıkan daha sonrasında borçlunun bu parayı alacaklıya ödemeyerek alacaklının da bu senedi icraya koymasıyla ortaya çıkan takip türüdür.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunca alacağın bir kambiyo senedine dayanması zorunludur. İcra müdürlüğü tarafından bu senede göre işlem yapılmaktadır.

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUNDA SÜREÇ NASIL İLERLER?

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda yukarıda anlattığımız ilamsız icra takibindeki gibi süreç aynı şekilde ilerlemektedir. İlamsız icradan ayrıldığı nokta ise borçlunun borca itiraz süresidir. Yukarıda anlattığımız ilamsız icra takibinde borçlunun ödeme emrine itiraz süresi 7 günken kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunca borçlunun itiraz süresi 5 gündür. 5 gün içerisinde borçlu borca itiraz etmez ise borç kesinleşir ve haciz aşamasına geçilir. Diğer bir fark ise icra müdürlüğünün takibe dayanak belgeleri inceleme yetkisinde ortaya çıkmaktadır. İlamsız icrada icra müdürü borca konu olayı araştırmaz, incelemez ancak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunca icra müdürü kambiyo senedinin aslını teyit eder, vade incelemesi yapar. Bir sıkıntı görülmezse icra müdürlüğü kambiyo senedini icra takibine koyar ve borçluya bir ödeme emri gönderir.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda borç aranacak borç niteliğinde olduğundan dolayı icra takibi borçlunun yerleşim yerindeki icra müdürlüğünde yapılmalıdır.

Genel haciz yolundan farklı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda takip talebine kambiyo senedinin aslını eklemek zorundadır.

Belirtmek gerekir ki kambiyo senedinin yetkili hamili, ancak kendisinden önce gelen senet borçlusuna karşı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapabilir. Kendisinden sonra gelen senet borçlularına karşı kambiyo senedinde mahsus haciz yoluyla takip yapamaz.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde itirazlarını bildirmelidir. Bu itirazlar icra müdürlüğünün bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılmalıdır. Aksi takdirde borç kesinleşir ve cebri icra yoluyla haciz yapılarak tahsil edilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir