KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ SÜRECİ NASIL İŞLER 2023?

Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliye edilebilmesi için öncelikle kiraya verenin sulh hukuk mahkemesinde kiralayana karşı tahliye davası açması gerekmektedir. Kiraya veren bu tahliye davasını kazanırsa mahkemenin vereceği ilamı icraya koyarak, kiralayanı taşınmazdan tahliye edebilecektir.

Kiraya verenin kiracıyı taşınmazdan tahliye edebilmesi için 2 şarttan birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar: Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesidir.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye

Kira alacağının tahsili için yapılan haciz yolu ile takipte, yalnız kira alacağı tahsil edilebilir, fakat kiracının tahliyesine karar verilemez. Ancak alacaklı kiraya veren, muaccel hale gelmiş kira borcunun ödenmesini ve kiracının tahliye edilmesini de istiyorsa o zaman ilamsız tahliye takibi yapması gerekecektir. Burada şunu belirtmek gerekir ki sözlü kira sözleşmelerinde dahi bu sözleşmeye dayanarak, ilamsız tahliye takibi yapılabilir. Ancak sözlü kira sözleşmelerine dayanılarak yapılan tahliye takiplerinde borçlu kiracı kira sözleşmesini inkar ederse bu durumda kiralayan icra mahkemesinde tahliye isteyemez; sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekmektedir. (İİK m.269/b)

Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle İlamsız Tahliye

Kira süresinin bitmesi nedeniyle yapılacak ilamsız tahliye takibinde mutlaka yazılı bir kira sözleşmesi gerekmektedir. Eğer kira sözleşmesi taraflar arasında sözlü olarak yapıldıysa bu durumda kira süresinin bitmesi nedeniyle ilamsız tahliye takibi yoluna başvurulamayacaktır. (İİK. m.272/1)

Yazılı kira sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde kiraya veren ilamsız tahliye takibi yapabilir. (İİK m. 272/1)

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli kira sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılacaktır. Bu nedenle Kiralayan sözleşme bitimi nedeniyle taşınmazı tahliye etmek istiyorsa sözleşme bitiminden 15 gün öncesinde kiracıya bildirimde bulunması gerekmektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top