KVKK Uyum Süreci Nedir?

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve kullanımına ilişkin kuralların belirlendiği Türkiye’de yürürlükte olan bir kanundur. Bu kanun, AB veri koruma yönetmeliği olan GDPR ile paralellik göstermektedir ve Türkiye’nin AB uyum sürecinde önemli bir yer tutmaktadır.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili birçok tanım ve kavramın belirlendiği bir kanundur. Kanun, kişisel verilerin ne olduğu, kimlik bilgileri, özel nitelikli kişisel veriler, veri sorumlusu ve veri işleyen gibi terimlerin tanımlarını içermektedir. Kanun, kişisel verilerin işlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken esasları, amaçlarını ve kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelere de yer vermektedir.

KVKK’nın amaçlarından biri, kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslarını belirlemek ve kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişisel verilerin korunmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra kanun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin haklar ve yükümlülükler de belirlemektedir.

KVKK, veri sorumluları ve veri işleyenlerin kişisel verilerin korunması için alması gereken teknik ve idari önlemleri de belirlemektedir. Veri sorumluları ve veri işleyenlerin KVKK’ya uygun hareket etmeleri, kişisel verilerin korunmasını sağlamaları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin herhangi bir ihlal durumunda gerekli adımları atmaları gerekmektedir.

KVKK, veri koruma kuruluşları ve veri koruma uzmanları tarafından takip edilmekte ve denetlenmektedir. Kanuna uyumlu olmayan durumlarda cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu nedenle, işletmelerin ve kurumların KVKK’ya uygun olarak hareket etmeleri, KVKK uyum süreçlerini yönetmeleri ve gerektiğinde KVKK danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları önemlidir.

Neden KVKK Uyum Süreci Önemlidir?

Kişisel verilerin korunması günümüzde büyük bir önem taşımaktadır ve bu konuda Türkiye de Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile aynı standartlara sahip olmak istemektedir. Bu nedenle Türkiye, AB tarafından belirlenen Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) adı verilen bir yasal düzenleme yapmıştır.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve kullanımıyla ilgili bir dizi kurallar ve düzenlemeler içermektedir. Bu yasal düzenleme, kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak şirketlerin ve kurumların uyacakları bir takım standartları belirlemekte ve bu standartlara uymayanlara cezai yaptırımlar öngörmektedir.

Bu nedenle, KVKK uyum süreci, şirketlerin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlamalarını ve bu konuda sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla son derece önemlidir. KVKK uyum süreci, şirketlerin ve kurumların kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili tüm süreçlerini gözden geçirerek, eksikliklerini tespit etmelerini, gerekli düzenlemeleri yapmalarını ve uyumlu hale gelmelerini sağlamaktadır. Bu sayede, şirketlerin kişisel verilerin korunmasına yönelik riskleri en aza indirerek, müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği sağlaması hedeflenmektedir.

KVKK Uyum Süreci Nedir?

KVKK uyum süreci, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) gerekliliklerini yerine getirmek için bir kuruluşun izlediği süreçtir. Bu süreçte, kuruluş, KVKK tarafından belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olan politikaları, prosedürleri ve teknik önlemleri uygulamalıdır. KVKK uyum süreci, kuruluşların kişisel verileri yasalara uygun bir şekilde işleyerek kişilerin haklarını korumalarını sağlamak için gereklidir.

KVKK uyum süreci, kuruluşların kişisel verileri nasıl işlediğine dair bir değerlendirme yapmalarını gerektirir. Bu değerlendirme sırasında, kuruluşlar kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politika ve prosedürlerini belirler, verilerin nasıl toplandığını, işlendiğini, saklandığını ve paylaşıldığını belirler. Ayrıca, kuruluşlar KVKK’nın belirlediği kişisel veri sahiplerinin haklarını korumak için gerekli olan teknik ve organizasyonel önlemleri de almalıdır. Bu önlemler, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, veri ihlallerini önlemek ve veri ihlali durumunda hızlı ve doğru bir müdahale sağlamak için tasarlanmıştır.

KVKK Uyum Sürecinin Adımları

KVKK uyum süreci, kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla kurumların uyması gereken bir dizi adımdan oluşur. Bu adımlar şunlardır:

 1. Veri envanterinin oluşturulması: Kurumların sahip oldukları kişisel verilerin neler olduğunu, hangi amaçlarla kullanıldığını ve kimlerle paylaşıldığını tespit etmeleri gerekmektedir.
 2. Risk analizinin yapılması: Veri envanterinde tespit edilen kişisel verilerin, işlenmesi ve muhafazası sırasında ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi gerekmektedir.
 3. KVKK politikalarının belirlenmesi: KVKK uyum sürecinde kurumların, kişisel verilerin işlenmesi sırasında uymaları gereken politikaların belirlenmesi gerekmektedir.
 4. KVKK eğitimlerinin verilmesi: Kurum çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmesi ve KVKK konusunda eğitilmesi gerekmektedir.
 5. Sözleşmelerin düzenlenmesi: Kurumların, kişisel verileri işlemesi için hizmet aldığı şirketlerle ve iş ortaklarıyla KVKK uyumlu sözleşmeler yapmaları gerekmektedir.
 6. Kişisel veri işleme şartlarının oluşturulması: Kurumların, kişisel verileri işlemeden önce veri sahiplerinden açık rıza alma, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası, kamu yararının varlığı, meşru menfaat ve kişisel verilerin yayınlanması gibi şartları sağlamaları gerekmektedir.
 7. KVKK ile uyumlu veri güvenliği önlemlerinin alınması: Kurumların, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemler almaları gerekmektedir.
 8. Veri sahiplerinin haklarının korunması: Kurumların, veri sahiplerinin kişisel verilerinin korunması, bilgi edinme, düzeltme, silme gibi haklarını güvence altına almaları gerekmektedir.

KVKK uyum sürecindeki adımların doğru bir şekilde uygulanması, kurumların kişisel verilerin korunması konusunda yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacaktır.

KVKK Uyum Süreci İçin Avukatlık Hizmetleri

KVKK uyum süreci, işletmelerin kişisel verilerin işlenmesi sırasında yasalara uygun hareket etmesini sağlayan önemli bir adımdır. İşletmeler, kişisel verilerin korunması yasası olan KVKK’ya uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu nedenle, birçok işletme, KVKK uyum sürecinde profesyonel avukatlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.

KVKK uyum süreci için avukatlık hizmetleri, işletmelerin kişisel verilerin işlenmesi sırasında yasalara uygun hareket etmesini sağlar. Bu hizmetler, işletmelerin KVKK ile ilgili yükümlülüklerini anlamasına, uygun prosedürleri uygulamasına ve KVKK’nın getirdiği diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmesine yardımcı olur.

KVKK uyum süreci için avukatlık hizmetleri şunları içerİR:

 1. KVKK uyum analizi: Avukatlar, işletmelerin kişisel verilerin işlenmesi sırasında KVKK’ya uygun hareket ettiğinden emin olmak için bir uyum analizi yapabilirler. Bu analiz, işletmelerin veri işleme süreçlerindeki yasal yükümlülüklerini belirler.
 2. Politikaların ve prosedürlerin geliştirilmesi: KVKK uyum süreci için avukatlar, işletmelerin uygun politikaları ve prosedürleri geliştirmesine yardımcı olabilirler. Bu politikalar ve prosedürler, işletmelerin kişisel verilerin işlenmesinde yasalara uygun hareket etmesini sağlar.
 3. Çalışan eğitimi: KVKK uyum süreci için avukatlar, işletmelerin çalışanlarını eğiterek, işletme içindeki herkesin KVKK’ya uygun hareket ettiğinden emin olmasını sağlar. Bu eğitimler, işletmelerin KVKK’ya uyum sağlamasına yardımcı olur.
 4. İhlal yönetimi: KVKK uyum süreci için avukatlar, işletmelerin kişisel verilerin ihlal edilmesi durumunda nasıl hareket edeceklerini belirlemelerine yardımcı olabilirler. Bu, işletmelerin veri ihlalleri ile başa çıkmak için uygun politikaları ve prosedürleri geliştirmelerine yardımcı olur.

KVKK uyum süreci, işletmelerin veri işleme süreçlerinde yasalara uygun hareket etmelerini sağlar. Bu süreç, işletmelerin kişisel verilerin korunması yasalarına uygun olarak hareket etmelerini ve veri ihlallerini önlemelerini sağlar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir