POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU 24/11/2004 tarihli ve 5259 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: Geçici Madde 1

PVSK GEÇİCİ 1 KANUN MADDESİ


Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mülkî amirliklerce verilen izinle faaliyette bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait işlem dosyaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili belediye veya il özel idaresine devredilir.

  

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top