POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU Ek Madde 2

PVSK EK 2 KANUN MADDESİ


Ek Madde 2 – (Ek: 16/6/1985 – 3233/7 md.)

(Birinci fıkra mülga : 18/11/1992 – 3842/31 md.)

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

  

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top