POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU Madde 17

PVSK 17 KANUN MADDESİ


Madde 17 – Polisin:

A) Kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayetsizlik edenler; (1)

B) Vazife yaparken polise mukavemette bulunan veya vazifesinden alıkoymak maksadiyle polise zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları takdirde hareketlerinde devam etmeleri melhuz bulunan şahıslar; (2)

(Değişik: 16/6/1985 – 3233/6 md.) Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak evrakla beraber adliyeye verilirler.

(Fıkra iki ve üç: Ek: 19/2/1980 – 2261/1 md.; Mülga: 2/6/2007-5681/6 md.)

(Fıkra dört ve beş-Ek : 16/6/1985 – 3233/6 md.; Mülga: 2/6/2007-5681/6 md.)

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.

(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 4 üncü maddeye bakınız.

  

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top