POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU Madde 18

PVSK 18 KANUN MADDESİ


Madde 18 – (Mülga: 20/2/1948 – 5188/1 md.)

  

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top