POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU Madde 25

PVSK 25 KANUN MADDESİ


Madde 25 – (Değişik: 25/6/1973 – 1758/1 md.)

Polis teşkilatı bulunmıyan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar.

  

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top