POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU Madde 3

PVSK 3 KANUN MADDESİ


Madde 3 – (Mülga: 2/6/2007-5681/6 md.)

  

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top