POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU

PVSK EK 8 KANUN MADDESİ


Ek Madde 8 – (Ek:16/6/1985 – 3233/7 md.

Mülga: 24/11/2004-5259/8 md.)

  

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top