KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ SÜRECİ NASIL İŞLER 2023?

Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliye edilebilmesi için öncelikle kiraya verenin sulh hukuk mahkemesinde kiralayana karşı tahliye davası açması gerekmektedir. Kiraya veren bu tahliye davasını kazanırsa mahkemenin vereceği ilamı icraya koyarak, kiralayanı taşınmazdan tahliye edebilecektir. Kiraya verenin kiracıyı taşınmazdan tahliye edebilmesi için 2 şarttan birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar: Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesidir. Kira …

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ SÜRECİ NASIL İŞLER 2023? Devamı »

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU NEDİR 2023?

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu, borçlunun bir alacak karşısında alacaklı tarafa çek, bono veya poliçe vermesi şeklinde ortaya çıkan daha sonrasında borçlunun bu parayı alacaklıya ödemeyerek alacaklının da bu senedi icraya koymasıyla ortaya çıkan takip türüdür. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunca alacağın bir kambiyo senedine dayanması zorunludur. İcra müdürlüğü tarafından bu senede göre işlem yapılmaktadır. …

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU NEDİR 2023? Devamı »

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL AÇILIR 2023?

İcra takibi, kişilerin arasındaki alacak-verecek meselesini devletin cebri icra yetkisini kullanarak tahsil ettiği hukuki bir yoldur. İcra takip işlemi ilamlı icra ve ilamsız icra olarak ikiye ayrılır. İlamlı icra, alacağın bir mahkeme kararına dayanarak yapılan takibe denilmektedir. Burada önemli olan husus alacak için bir mahkeme kararının olması gerekmektedir. İlamsız icra ise ilamlı icradan farklı olarak …

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL AÇILIR 2023? Devamı »

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR 2023

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? PROTOKOLÜ NASIL OLUR 2023? Anlaşmalı Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. En az 1 yıllık bir evlilik gerçekleştikten sonra hakim olağan …

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR 2023 Devamı »

Boşanma davası nedir? Nasıl Açılır? Dava süreci?

Boşanma davası, evli olan çiftlerin evliliklerini resmi olarak sona erdirmek için mahkemeye başvurdukları hukuki bir süreçtir. Boşanma davası ile evlilik birliği sona erer ve boşanma kararı verildikten sonra taraflar resmi olarak boşanmış olurlar. Boşanma, evlilik birliğinin taraflardan birinin veya her ikisinin de kararıyla yasal olarak sona erdirilmesidir. Boşanma ancak hâkim kararıyla ve Türk Medeni kanunundasayılan …

Boşanma davası nedir? Nasıl Açılır? Dava süreci? Devamı »

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK 81)

Suç Tipi Hakkında Genel Bilgi Kasten öldürme suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 81. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre ‘’(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.’’ Şeklinde bu suçu işleyen kişinin müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağı ifade edilmiştir. Suçun nitelikli şekline ilişkin düzenleme ise aynı kanunun 82. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;            ‘’(1) …

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK 81) Devamı »

HAKSIZ FİİLLERDE KUSUR

Haksız fiil sorumluluğunun doğabilmesi için gerekli unsurlar 5 tane olup (zarar, fiil, kusur, hukuka aykırılık, illiyet bağı) bunlardan bir tanesi de kusurdur. Doktrinde de kusurun bu unsurlardan biri olduğu fikri hakîmdir.[1] Türk hukukuna bakıldığında, haksız fiil sorumluluğunun bir unsuru olarak düzenlenen ve TBK’ de tanımlanmamış olan kusurun tanımını yapma ödevi doktrin ve uygulamaya bırakılmıştır. Yargıtay ise …

HAKSIZ FİİLLERDE KUSUR Devamı »

KVKK Uyum Süreci Nedir?

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve kullanımına ilişkin kuralların belirlendiği Türkiye’de yürürlükte olan bir kanundur. Bu kanun, AB veri koruma yönetmeliği olan GDPR ile paralellik göstermektedir ve Türkiye’nin AB uyum sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. KVKK, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili birçok tanım ve kavramın belirlendiği bir kanundur. Kanun, kişisel verilerin ne …

KVKK Uyum Süreci Nedir? Devamı »

Yetki Belgesi ile Stajyer Avukat yetkilendirilebilir mi?

Yetki belgesi yalnızca Baro siciline kayıtlı avukatlar tarafından kullanılabilir. Stajyer Avukatların yetki belgesi kullanması mümkün değildir. Kanunda bu hak yalnızca avukatlara tanınmıştır. Avukatlık Kanunu 26. Madde Stajyer Avukatların yapabileceği işlere yer vermiştir. Stajyerlerin yapabileceği işler (1) Madde 26 — Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, …

Yetki Belgesi ile Stajyer Avukat yetkilendirilebilir mi? Devamı »

Avukat Yetki Belgesi Nedir?

Yetki belgesi, Avukatlık Kanunun 56. maddesinde avukatlara yetki belgesi düzenleme imkanı verilmiştir. “Avukatlık Kanunu Madde 56: ….Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.” Avukat tarafından düzenlenen yetki belgesi vekaletname yerine geçmektedir. …

Avukat Yetki Belgesi Nedir? Devamı »