Sınai Mülkiyet Kanunu, Amaç ve kapsam, SMK 1

**Madde 1-** (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

(2) Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsar.

**Kanun Gerekçesi**:

– Madde ile, Kanunun amaç ve kapsamı belirlenmiştir. Bu
çerçevede sınai mülkiyet haklarından marka, coğrafi işaret, tasarım,
patent ve faydalı model ile sınai mülkiyet hakkı kapsamında yer
almayan geleneksel ürün adlanna ilişkin haklann korunması
hususu Kanunun amacı olarak düzenlenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top