Sınai Mülkiyet Kanunu, **Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı** **Koruma kapsamındaki ürünler**, SMK 33

**MADDE 33-** (1) Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu Kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı
korumasına konu olabilecek ürünler düzenlenmiştir.
555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile sadece coğrafi işaretlere koruma
sağlanmaktadır. Kanun ile coğrafi işaretlerin yanı sıra geleneksel
ürün adlarına da koruma sağlanması öngörülmüştür. Düzenleme
yapılırken, 1151/2012 sayılı Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri
Hakkındaki Kalite Düzenlemelerine ilişkin AB Konsey Tüzüğü
örnek alınmıştır.
Anadolu kültürünün zengin birikimi dikkate alındığında,
geleneksel özellik taşıyan çok sayıda ürünümüzün bulunduğu
bilinmekte ve söz konusu ürünlerden coğrafi işaret kapsamına
girmeyenlerin geleneksel ürün adı olarak tescile konu olabileceği
değerlendirilmektedir. Bu ürünlere koruma sağlanmasının kırsal
kalkınmanın gelişmesi ve ülkemize özgü geleneksel ürünlerin
üretimine ilişkin yöntemlerin ve kültürümüze ait öğelerin nesilden
nesile aktanlması ve standart üretim prosedürlerinin belirlenerek
garanti altına alınması bakımından ülkemiz menfaatine olduğu
Düşünülmüştür.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top