Sınai Mülkiyet Kanunu, Diğer Hükümler, SMK 170

**MADDE 170-** 5000 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tasarımlar Dairesi Başkanlığı

MADDE 14- Tasarımlar Dairesi Başkanlığı;

a) Tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,

b) Tasarımların ve tasarım başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir ve sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,

c) Tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar,

d) Türk Tasarım Danışma Konseyinin sekretaryasını yürütür,

e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, ana hizmet birimlerinden olan Endüstriyel
Tasanmlar Dairesi Başkanlığının adı, Tasanmlar Dairesi Başkanlığı
olarak değiştirilmiş, birimin görev tanımımn Kanunda yer alan
diğer ana hizmet birimlerinin görev tanımlan ile uyumlu hale
getirilmesi gereği dikkate alınarak düzenleme yapılmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top