Sınai Mülkiyet Kanunu, Diğer Hükümler, SMK 173

**MADDE 173-** 5000 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.”

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, Enstitünün yardımcı hizmet birimlerinin
adlannda değişiklik olması nedeniyle düzenleme yapılmıştır.
Enstitünün elektronik başvuru alan bir kurum olması, sicil ve
kayıtların elektronik ortamda tutulması ve kağıtsız ofise geçiş
hedefi dikkate alındığında Enstitünün bilgi ve bilişim
teknolojilerine en çok ihtiyaç duyan Kurumlardan biri olduğu
açıkça görülecektir. Bunun yanında Enstitünün en önemli
görevlerinden biri de bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleridir.
Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının
birbirinden farklı görevleri bünyesinde bulundurması birimin
insan kaynağı kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılamaması
sonucunu doğurmaktadır. Bu amaçla Enformasyon,
Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı söz konusu
görevlerin ve işlerin daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde
yürütülmesi amacıyla \”Yemlik ve Tanıtım\” ile \”Bilgi İşlem\” olmak
üzere iki ayn Daire Başkanlığı şeklinde düzenlenmiştir. Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı da görev tanımlan dikkate alınarak yardımcı
hizmet birimleri arasında düzenlenmiştir.
Bunun yanında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının adı 5018
sayılı Kanunun 60 inci maddesi gereğince Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top