Sınai Mülkiyet Kanunu, Diğer Hükümler, SMK 183

**MADDE 183-** 5000 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kadrolar

EK MADDE 1- Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ****ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Türk Patent Enstitüsüne ait bölümü Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, anılan cetvelde yer alan boş ve dolu Marka Uzmanı ve Patent Uzmanı kadrolarının unvanı Sınai Mülkiyet Uzmanı, Marka Uzman Yardımcısı ve Patent Uzman Yardımcısı kadrolarının unvanı Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.”

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenecek ve iptal edilecek kadrolara ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Enstitünün marka ve patent uzmanlığı ile marka ve patent uzman
yardımcılığı kadrolan iptal edilerek bu kadrolar yerine tek bir isim
altında Sınai Mülkiyet Uzmanı ve Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
kadroları ihdas edilmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top