Sınai Mülkiyet Kanunu, Hakkın tüketilmesi, SMK 152

**MADDE 152-** (1) Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır.

(2) Marka sahibi, birinci fıkra hükmü kapsamına giren ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, hakkın tükenmesi ilkesi düzenlenmiştir.
Sınai mülkiyet hakkına konu malların hak sahibi veya onun izni ile bir başkası tarafından ilk defa piyasaya sunulmasından sonra,
piyasaya sunulan mallarla sınırlı olarak hakkın tükeneceği ve hak sahibinin sınai mülkiyet hakkına konu mallarla ilgili fiillere,
maddenin markalara ilişkin ikinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, müdahale edemeyeceği sonucu benimsenmiştir. Uygulamadaki ve
doktrindeki tereddütleri gidermek amacıyla hakkın tüketilmesinin
yalnız piyasaya sunulan ürünlerle sınırlı olduğu, \”bu\” sözcüğü ile
belirtilmiştir.
Önceki düzenlemelerde ulusal tükenme ilkesi benimsenmiş iken,
söz konusu metinlerde yer alan \”Türkiye\’de\” ibaresine Kanunda
yer verilmeyerek uluslararası tükenme tercih edilmiştir.
Maddenin ikinci fıkrası ile, tükenme ilkesine marka hakkı
bakımından istisna getirilmiş, marka hakkı sahibine, tükenme
kapsamındaki ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek ya
da kötüleştirilerek kullanılmasını engelleme hakkı tanınmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top