Sınai Mülkiyet Kanunu, Kamuya sunma, SMK 57

**MADDE 57-** (1) Kamuya sunma; sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Tasarımın gizlilik şartıyla üçüncü bir kişiye açıklanması kamuya sunma sayılmaz.

(2) ****Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden önceki on iki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından veya tasarımcı ya da halefleri ile olan ilişkinin kötüye kullanımı sonucu kamuya sunulması hâlinde bu açıklama tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, kamuya sunma düzenlenmiştir. Kamuya
sunma sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif,
yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsamaktadır.
Belirtilen bu fiiller ile tasarımın üçüncü kişilere sunulması tasarımı
bilinen bir tasarım yapmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasında, kamuya sunmanın tasarımların
yeniliğini ve ayırt edici niteliğini hangi durumlarda etkilemeyeceği
belirlenmiştir. Maddede, başvuru tarihinden veya rüçhan
tarihinden önceki oniki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da bu
kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunumun
yeniliği etkilememesi ilkesi benimsenmiştir. Bu düzenleme ile
bahsi geçen kişilerce tasarımın piyasada denenmesi, bir nevi
tasarımın ekonomik anlamda piyasada test edilmesini müteakip
tescil ile koruma yolunun seçilmesine imkân sağlanması
amaçlanmıştır. Bu sayede tasarımcıya veya halefine, tasarımın
yeniliği etkilenmeksizin tasarımın ekonomik anlamda getirişini en
fazla on iki ay süre ile ölçebilmesi ve tasarımın tescilli tasarım ile
korunup korunmayacağına bu dönem içinde karar vermesi imkânı
Tanınmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top