Sınai Mülkiyet Kanunu, Koruma süresi ve yıllık ücretler, SMK 101

**MADDE 101-** (1) Başvuru tarihinden başlamak üzere,  patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı modelin koruma süresi on yıldır. Bu süreler uzatılamaz.

(2) Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler, patentin koruma süresi boyunca, başvuru tarihinden itibaren ikinci yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl vadesinde ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

(3) Yıllık ücretler, ikinci fıkrada belirtilen vadede ödenmemesi hâlinde, ek ücretle birlikte vadeyi takip eden altı ay içinde de ödenebilir.

(4) Yıllık ücretlerin üçüncü fıkrada belirtilen sürede de ödenmemesi hâlinde, patent hakkı bu ücretin vade tarihi itibarıyla sona erer, patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim yapılır ve bu durum Bültende yayımlanır. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde telafi ücretinin ödenmesi hâlinde patent hakkı, ücretin ödendiği tarih itibarıyla yeniden geçerlilik kazanır ve Bültende yayımlanır. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim en geç patent hakkının sona erdiği vade tarihinden başlayan bir yıllık sürenin bitimine kadar yapılır.

(5) Patentin yeniden geçerlilik kazanması, patent hakkının sona ermesi sonucunda hak kazanmış üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını etkilemez. Üçüncü kişilerin hakları ve bunların kapsamı, mahkeme tarafından belirlenir.

**Kanun Gerekçesi:**

Maddenin birinci fıkrasında, patentin koruma süresi,
TRIPS Anlaşmasının 33 üncü maddesine uygun olacak şekilde yirmi
yıl olarak düzenlenmiştir. Faydalı modelin koruma süresi ise on yıl
olarak belirlenmiştir. Bu sürenin patentin koruma süresinden kısa
olmasının nedeni, korumaya konu olan buluşların daha küçük
geliştirmeler olması ve bu geliştirmelerin on yıllık süre içinde
değerini yitirebilecek olmasıdır. Bu süreler uzatılamayacaktır.
Maddenin ikinci fıkrasında, patent başvurusu veya patent
üzerindeki hakkın devam edebilmesi için yıllık ücretlerin ödenmesi
gerektiği, buna ilişkin olarak da ödeme şekli ve vadesi
düzenlenmektedir. Verilen tekel hakkı karşılığında, sahibine
getireceği ekonomik kazanç da gözönüne alınarak bu hakkın bir
bedeli olarak yıllık ücret ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Söz
konusu yıllık ücretlerin üçüncü yıldan başlamak üzere ödeneceği de
hükme bağlanmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrasında, yıllık ücretlerin zamanında
ödenmemesi halinde, hak sahibine ek bir ücret ödemesi şartıyla altı
ay içinde söz konusu yıllık ücreti ödeyebilme imkânı verilmiştir. Bu
fıkra, Paris Anlaşmasının 5 inci mükerrer maddesine
dayanmaktadır.
Maddenin dördüncü fıkrasında, birinci ve ikinci fıkralarda verilen
süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde, patent
hakkının sona ereceği ve bu durumun Bültende yayımlanacağı
hususu düzenlenmiştir. Hakkı sona ermiş olan bir patentin veya
patent başvurusunun, fıkrada belirtilen süre içinde telafi ücretinin
ödenmesi ile yeniden geçerlilik kazanacağı düzenlenmiştir.
Maddenin beşinci fıkrasında ise patentin veya patent başvurusunun
yeniden geçerlilik kazanması halinde patent hakkının sona ermesi
sonucunda hak kazanmış üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını
etkilemeyeceği ve üçüncü kişilerin haklarının ve bunların
kapsamının, mahkeme tarafından belirleneceği öngörülmüştür.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top