Sınai Mülkiyet Kanunu, Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları, SMK 14

**Madde 14-** (1) 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Bu başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması hâlinde uluslararası tescil numarası küçük olan başvuru önce yapılmış sayılır.

(2) Uluslararası başvuru, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden sonraki tarihte yapılmış olan ancak kendisinden daha önceki tarihte Kuruma sunulmuş marka başvurusu veya tescilli marka nedeniyle reddedilemez. Sonraki tarihli marka başvurusu, önceki tarihli uluslararası marka başvurusu dikkate alınarak 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeniden değerlendirilir.

(3) Madrid Protokolü kapsamında Kurum tarafından yapılan işlemler için alınan ücretler tebliğle belirlenir.

********************************Kanun Gerekçesi:********************************

Maddenin birinci fıkrası ile, Türkiye\’nin taraf olduğu
Madrid Protokolü kapsamında yapılan bir uluslararası başvurunun
Enstitüye doğrudan yapılan bir başvuruyla aym sonuçlan
doğuracağı hükme bağlanmış ve bu başvurunun başvuru tarihinin
belirlenme usulü düzenlenmiştir. Ayrıca, aym tarihli birden çok
uluslararası başvurunun bulunması halinde uluslararası tescil
numarası küçük olan başvurunun önce yapılmış sayılacağı
belirlenmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında uluslararası bir başvurunun, başvuru
veya varsa rüçhan tarihinden sonraki bir tarihte yapılmış olan
ancak kendisinden daha önceki bir tarihte Enstitüye sunulmuş bir
marka başvurusu veya tescilli marka nedeniyle reddedilemeyeceği,
sonraki tarihli marka başvurusu veya tescilinin, önceki tarihli
uluslararası marka başvurusu dikkate alınarak 16 ncı maddenin
birinci fıkrası hükmüne göre yeniden değerlendirileceği hükme
bağlanmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrasında ise Madrid Protokolü kapsamında
Enstitü tarafından yapılan işlemler için alınacak ücretlerin tebliğ ile
belirleneceği öngörülmüştür

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top