Sınai Mülkiyet Kanunu, Markalarla ilişki, SMK 48

**MADDE 48-** (1) Coğrafi işaretin tescilinden sonra 44 üncü maddede belirtilen biçimlerde veya tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilir, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir.

(2) Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyiniyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez.

(3) Tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi de göz önünde bulundurularak bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tesciline, önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmez.

**Kanun Gerekçesi:**

Maddede, coğrafi işaretler ile markalar arasındaki
ilişki düzenlenmiş ve meydana gelebilecek uyuşmazlıklara ilişkin
istisnalar hükme bağlanmıştır.
Maddenin birinci fıkrası ile tescilli bir coğrafi işaret varken aynı
ibareli bir marka başvurusunun yapılması halinde bu marka
başvurusunun reddedileceği, tescil edilmiş ise hükümsüzlük
kılınabileceği düzenlenmiştir.
İkinci fıkrada iyiniyetle tescil edilmiş veya kullanım hakkı iyiniyetle
kazanılmış markalara yönelik bir istisna getirilmiştir. Bu kapsamda
coğrafi işaretle aynı veya benzer bir markanın, coğrafi işaretin
korunmasından önce iyiniyetle tescil edilmiş olması veya bu
markamn kullanım hakkının iyiniyetle kazanılmış olması halinde,
coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkilerin, marka
başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermeyeceği
düzenlenmiştir.
Üçüncü fıkrada ise tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve
kullanım süresi de gözönünde bulundurularak, bu marka ile aym
veya benzer olması sebebiyle markamn varlığına zarar verici veya
gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların
coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tesciline, önceki
tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmeyeceği hükme
Bağlanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top