Sınai Mülkiyet Kanunu, Markanın başvuru eserlerinde yer alması, SMK 8

**MADDE 8-** (1) Tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik ortamda sunulan sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebine bağlı olarak yayımcı, elektronik ortamda sunulan eserlerde derhâl, basılı eserlerde ise yayımın talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli olduğunu belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltir ya da markayı eserden kaldırır.

**Kanun Gerekçesi**:

Madde ile, markanın, tescilli marka olduğu
belirtilmeden basılı olarak ya da elektronik ortamda sunulan
sözlük, ansiklopedi veya başka başvuru eserlerinde jenerik ad
izlenimi verecek şekilde yer alması durumunda, marka sahibinin
talebine bağlı olarak, yayımcının, elektronik ortamda sunulan
eserlerde derhal, basılı eserlerde ise yayımın talebi takip eden ilk
baskısında yanlışlığı düzeltmek ya da markayı eserden kaldırmakla
yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm gereğince
tanınmış olan seçimlik hak marka sahibince kullanılacaktır.
Hükmün amacı, markanın, tescil kapsamındaki mal veya
hizmetlerin jenerik adı haline dönüşmesinin önlenmesidir. 556
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede benzer şekilde yer alan

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top