Sınai Mülkiyet Kanunu, Patent başvurusunun geri çekilmesi, SMK 105

**MADDE 105-** (1) Patent başvurusu, patentin verildiğinin ilan edildiği tarihten önce başvuru sahibi tarafından her zaman geri çekilebilir. Yayımlanmış bir patent başvurusunun geri çekildiği Bültende yayımlanır. Başvurunun geri çekildiği Bültende yayımlandıktan sonra bu talepten vazgeçilemez.

(2) Başvuru, sicilde patent başvurusu üzerinde hak tesis etmiş üçüncü kişilerin rızası olmaksızın geri çekilemez.

(3) Henüz yayımlanmamış bir patent başvurusu geri çekildiği, geri çekilmiş sayıldığı veya reddedildiği takdirde aynı buluş konusu için yeni bir patent başvurusu yapılabilir.

(4) Yayımlanmış başvuru geri çekilirse aynı buluş konusunda yeniden başvuru yapılamaz.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, patent başvurularının, başvuru sahibi
tarafından, patentin verildiğinin ilan edildiği tarihten önce her
zaman geri çekilebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, başvurunun geri
çekildiği Bültende yayımlandıktan sonra bu talepten
vazgeçilemeyecektir.
Maddenin ikinci fıkrasında patent başvurusu üzerinde üçüncü
kişilere tanınmış haklar olması halinde, başvurunun geri
çekilmesinde yani patent verilmesi talebinden vazgeçilmesinde,
üçüncü kişilerin rızası olması gerektiğini hükme bağlanmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrasında geri çekilen, geri çekilmiş sayılan veya
reddedilen başvuru yayımlanmadığı sürece, o başvuruya konu olan
buluşla ilgili herkes tarafından yeni bir başvuru yapılabileceği
hususu düzenlenmiştir. Yayımlanmamış bir başvuru, tekniğin
bilinen durumuna dahil olmadığı için, bu konuda yapılacak yeni bir
başvuru da yenilik özelliğine sahip olabilecektir.
Maddenin dördüncü fıkrasında yayımlanmış bir başvuru, kamunun
bilgisine sunulmuş ve dolayısıyla yenilik özelliğini kaybetmiş
olacağından geri çekilmesi halinde doğal olarak aym buluş
konusunda yeni bir başvuru yapılamayacağı öngörülmüştür.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top