Sınai Mülkiyet Kanunu, Sona erme ve sonuçları, SMK 80

**MADDE 80-** (1) Tasarım hakkı;

a) Koruma süresinin dolması veya tescilin yenilenmemesi,

b) Hak sahibinin hakkından vazgeçmesi,

sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

(2) Başvuru veya tescil sahibi, tasarım hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebilir.

(3) Vazgeçmenin yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur ve Bültende yayımlanır.

(4) Sicile kayıtlı hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, tasarım sahibi bu hakkından vazgeçemez.

(5) Tasarım üzerinde, üçüncü bir kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, tasarımdan doğan haklardan vazgeçilemez.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, tasanm hakkının hangi durumlarda sona
ereceği ve sona ermenin hukuki etkisi düzenlenmiştir.
Maddenin ikinci ila beşinci fıkralannda tasanm hakkının sona erme
sebeplerinden olan, tasanm sahibinin hakkmdan
vazgeçebilmesinin şartlan ve istisnaları ile ilgili hükümler
Düzenlenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top