Sınai Mülkiyet Kanunu, Tescil edilmeyecek adlar, SMK 35

**MADDE 35-** (1) Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil edilmez:

a) 34 üncü madde kapsamına girmeyen adlar.

b) Ürünlerin öz adı olmuş adlar.

c) Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar.

ç) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar.

d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.

e) Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar.

(2) Aşağıda sayılanlar geleneksel ürün adı olarak tescil edilmez:

a) 34 üncü maddede yer alan geleneksel ürün adına ilişkin şartları taşımayan adlar.

b) Ürünün genel özelliğini ifade eden adlar.

c) Ürünün niteliği konusunda halkı yanıltabilecek adlar.

ç) Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar.

d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, tescil edilmeyecek adlar, diğer bir deyişle
koruma kapsamına alınamayacak olan durumlar belirlenmiştir.
Madde ile aynca, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının
korunmasına ilişkin hükümler içeren 1151/2012 sayılı AB
Tüzüğüne de uyum amaçlanmıştır.
Maddenin birinci fıkrasında coğrafi işaret olarak tescil edilmeyecek
adlar düzenlenmiştir. 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
tescil edilemeyecek adlar arasında sayılan \”ürünün gerçek kaynağı
konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri, hayvan soyları ve
benzeri adlar\” şeklindeki ifade \”ürünün gerçek kaynağı konusunda
halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları ve
benzeri adlar\” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, önceden tescilli bir
ad ile kısmen veya tamamen eş sesli olan ve tüketiciyi
yanıltabilecek nitelikteki ibarelerin tescile konu olamayacağı da
maddede düzenlenmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında geleneksel ürün adı olarak tescil
edilemeyecek adların neler olduğu düzenlenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top