Sınai Mülkiyet Kanunu, Tescil edilmeyecek adlar, SMK 41

**MADDE 41-** (1) Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla tescil edilir, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

(2) Sicil alenidir. Talep edilmesi hâlinde sicil örneği verilir.

(3) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, coğrafî işaret ve geleneksel ürün adı
başvurularının tescil edilmesine ve sicile kaydına ilişkin hususlar
düzenlenmiştir.
Maddenin birinci fıkrasında başvurunun tescili, sicile kaydı ve
Bültende yayımı düzenlenmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında sicilin aleni olduğu belirtilmiş ve sicil
örneğinin talep edilmesi halinde verilebileceği hüküm altına
alınmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrasında ise sicile kayıt, yayımlama ve tescil
işlemlerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği
hükme bağlanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top