Sınai Mülkiyet Kanunu, Zamanaşımı, SMK 157

**MADDE 157-** (1) Sınai mülkiyet hakkı veya geleneksel ürün adından doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, uygulamada, zamanaşımı konusunda
ortaya çıkabilecek tereddütler düşünülerek Kanun kapsamından
doğan özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda, Türk Borçlar
Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı
açıkça belirtilmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top